ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาวิชาการบัญชี

ฝึกอบรมหลักสูตร \"ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรปี2563 ธูรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้สำหรับ NPAEs และ PAEs\"
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:49 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
22 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักสูตร Update กฏหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs)
read more>> ประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 63 02:27 update ล่าสุด 24 กรกฎาคม 63 02:27
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
49 view     0 ความคิดเห็น
 
เมื่อ TFRSs เปลี่ยนแล้วตำราขั้นต้น/ขั้นกลางจำต้องปรับอย่างไร
read more>> ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 63 04:56 update ล่าสุด 17 มกราคม 63 04:56
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
96 view     0 ความคิดเห็น
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจ และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำปี
read more>> ประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 62 05:35 update ล่าสุด 12 ธันวาคม 62 05:35
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
82 view     0 ความคิดเห็น
 
สัมมนาเรื่อง \\\"สร้างความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า\\\"
read more>> ประกาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 62 03:46 update ล่าสุด 18 พฤศจิกายน 62 03:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
93 view     0 ความคิดเห็น
 
การบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (Work Shop)
read more>> ประกาศ วันที่ 6 สิงหาคม 62 02:32 update ล่าสุด 6 สิงหาคม 62 02:32
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
83 view     0 ความคิดเห็น
 
การบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม รุ่นที่71
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 03:26 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 03:26
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
88 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมหลักสูตร \"สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS9, 15 และ 16\"
read more>> ประกาศ วันที่ 11 กรกฎาคม 62 08:01 update ล่าสุด 11 กรกฎาคม 62 08:01
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
87 view     0 ความคิดเห็น
 
การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี.
read more>> ประกาศ วันที่ 16 พฤษภาคม 62 01:54 update ล่าสุด 16 พฤษภาคม 62 01:54
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
96 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิบัติ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม.
read more>> ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 62 06:48 update ล่าสุด 9 เมษายน 62 06:51
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
97 view     0 ความคิดเห็น
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายได้ เครื่องมือทางการเงินสำหรับ NPAEs และ PAEs
read more>> ประกาศ วันที่ 30 มกราคม 62 03:22 update ล่าสุด 30 มกราคม 62 03:22
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
120 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักสูตร \"สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS15 และร่าง TFRS16\"
read more>> ประกาศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 61 03:18 update ล่าสุด 21 พฤศจิกายน 61 03:18
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
237 view     0 ความคิดเห็น
 
เร่งรัดเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี1
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 60 02:25 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 60 03:24
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
139 view     0 ความคิดเห็น
 
การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม
read more>> ประกาศ วันที่ 11 สิงหาคม 60 03:25 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 08:33
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
133 view     0 ความคิดเห็น
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร และสรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ และรายได้สำหรับธุรกิจ SMEs
read more>> ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 60 03:41 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 03:41
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
140 view     0 ความคิดเห็น
 
ภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี(ใหม่)
read more>> ประกาศ วันที่ 23 มกราคม 60 02:37 update ล่าสุด 23 มกราคม 60 02:37
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
152 view     0 ความคิดเห็น
 
ราชภัฎอุดรธานีวิชาการ 2559 \"แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และการให้บริการแก่สังคม\"
read more>> ประกาศ วันที่ 5 กันยายน 59 07:01 update ล่าสุด 5 กันยายน 59 07:01
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
189 view     0 ความคิดเห็น
 
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559) สำหรับอาจารย์ผู้สอนบัญชี
read more>> ประกาศ วันที่ 5 กันยายน 59 06:54 update ล่าสุด 5 กันยายน 59 06:54
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
207 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer)
read more>> ประกาศ วันที่ 21 สิงหาคม 58 02:55 update ล่าสุด 21 สิงหาคม 58 02:55
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
310 view     0 ความคิดเห็น
 
Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล
read more>> ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 58 02:08 update ล่าสุด 22 มกราคม 58 02:08
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
289 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้