ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การบูรณาการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
read more>> ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 63 06:07 update ล่าสุด 2 มีนาคม 63 06:07
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
82 view     0 ความคิดเห็น
 
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปี2025 โดย ดร.วิรไทย สันติประภพ
read more>> ประกาศ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 07:44 update ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 63 07:44
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
85 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้าน startup fundraising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 07:13 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:55
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
113 view     0 ความคิดเห็น
 
ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 07:41 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:41
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
117 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ
read more>> ประกาศ วันที่ 16 สิงหาคม 62 07:04 update ล่าสุด 16 สิงหาคม 62 07:08
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
85 view     0 ความคิดเห็น
 
SET Social Impact Day 2019
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 03:13 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 03:13
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
79 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
read more>> ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 62 07:04 update ล่าสุด 9 เมษายน 62 07:06
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
79 view     0 ความคิดเห็น
 
เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี2561 (Trade and Development Regional Forum 2018)
read more>> ประกาศ วันที่ 9 กรกฎาคม 61 02:30 update ล่าสุด 9 กรกฎาคม 61 02:30
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
111 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
read more>> ประกาศ วันที่ 25 มิถุนายน 61 08:05 update ล่าสุด 25 มิถุนายน 61 08:05
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
113 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 61 07:50 update ล่าสุด 9 เมษายน 61 07:50
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
115 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7
read more>> ประกาศ วันที่ 14 มีนาคม 61 07:19 update ล่าสุด 14 มีนาคม 61 07:19
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
116 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย่างไร จึงจะโดนใจแหล่งทุน\"
read more>> ประกาศ วันที่ 8 มีนาคม 61 03:25 update ล่าสุด 8 มีนาคม 61 03:25
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
127 view     0 ความคิดเห็น
 
ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ
read more>> ประกาศ วันที่ 29 มกราคม 61 08:56 update ล่าสุด 29 มกราคม 61 08:56
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
123 view     0 ความคิดเห็น
 
Tourism Megatrends: โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว
read more>> ประกาศ วันที่ 19 มกราคม 61 06:57 update ล่าสุด 19 มกราคม 61 06:57
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
122 view     0 ความคิดเห็น
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ \\\"การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม\\\"
read more>> ประกาศ วันที่ 11 สิงหาคม 60 03:18 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 08:38
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
119 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus\"
read more>> ประกาศ วันที่ 19 มิถุนายน 60 02:54 update ล่าสุด 19 มิถุนายน 60 02:54
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
119 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
read more>> ประกาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 60 02:59 update ล่าสุด 11 พฤษภาคม 60 02:59
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
129 view     0 ความคิดเห็น
 
การมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
read more>> ประกาศ วันที่ 21 เมษายน 60 04:48 update ล่าสุด 21 เมษายน 60 04:48
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
126 view     0 ความคิดเห็น
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ \"ค้าชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว\"
read more>> ประกาศ วันที่ 15 มีนาคม 60 02:27 update ล่าสุด 15 มีนาคม 60 02:27
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
122 view     0 ความคิดเห็น
 
การเสวนา Maruey Book Review หัวข้อ \"หุ้นพลิกชีวิต\" โดยคุณสุภาพงษ์ นิลเกษ นักลงทุนและผู้แต่งหนังสือ\"หุ้นพลิกชีวิต\"
read more>> ประกาศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 59 03:15 update ล่าสุด 8 พฤศจิกายน 59 03:15
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
195 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้