ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาการตลาด

Thailand e-Commerce Landscape \"กลยุทธ์การตลาดยุค New Normal\"
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:41 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:41
โดย: สาขาการตลาด
18 view     0 ความคิดเห็น
 
งานสัมมนา API inspirational talk 2019
read more>> ประกาศ วันที่ 6 มีนาคม 62 03:23 update ล่าสุด 6 มีนาคม 62 03:23
โดย: สาขาการตลาด
133 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมวิชาการนานาชาติ \"Thailand Halal Assembly 2018\"
read more>> ประกาศ วันที่ 8 มกราคม 62 03:49 update ล่าสุด 8 มกราคม 62 03:49
โดย: สาขาการตลาด
115 view     0 ความคิดเห็น
 
เพิ่มยอดขายยุคดิจิตอล 4.0
read more>> ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 60 08:37 update ล่าสุด 26 ธันวาคม 60 08:37
โดย: สาขาการตลาด
147 view     0 ความคิดเห็น
 
The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)
read more>> ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 60 05:09 update ล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 60 05:09
โดย: สาขาการตลาด
189 view     0 ความคิดเห็น
 
แผนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการตลาด (Smart Tourism) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และเชิงประวัติศาสตร์ขอจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 58 02:54 update ล่าสุด 17 สิงหาคม 58 02:55
โดย: สาขาการตลาด
306 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 05:53 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 05:53
โดย: สาขาการตลาด
254 view     0 ความคิดเห็น
 
Research Zone (2015) : Phase 100
read more>> ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 58 03:01 update ล่าสุด 4 กรกฎาคม 58 03:01
โดย: สาขาการตลาด
278 view     0 ความคิดเห็น
 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการตลาด
read more>> ประกาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 57 02:21 update ล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 57 02:21
โดย: สาขาการตลาด
418 view     0 ความคิดเห็น
 
โอกาศเศรษฐกิจไทย : พัฒนาแนวรับ ปรับแนวรุก บุกเอเซีย
read more>> ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 56 14:12 update ล่าสุด 28 มีนาคม 56 14:12
โดย: สาขาการตลาด
431 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ประกอบการไทยก้าวไกล ก้าวไปกับ E-COMMERCE
read more>> ประกาศ วันที่ 25 ธันวาคม 55 09:17 update ล่าสุด 25 ธันวาคม 55 09:17
โดย: สาขาการตลาด
607 view     0 ความคิดเห็น
 
Inclusive Innovation and Innovative Management
read more>> ประกาศ วันที่ 25 ธันวาคม 55 09:08 update ล่าสุด 25 ธันวาคม 55 09:08
โดย: สาขาการตลาด
560 view     0 ความคิดเห็น
 
Marketing Academic Walk Rally 2012
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 55 10:01 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 55 10:04
โดย: สาขาการตลาด
623 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้