ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 07:09 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 07:09
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
28 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:23 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:23
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
21 view     0 ความคิดเห็น
 
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐิกจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่3
read more>> ประกาศ วันที่ 7 มกราคม 62 06:56 update ล่าสุด 7 มกราคม 62 06:56
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
117 view     0 ความคิดเห็น
 
Thai PBS Public Media Conference and Mini - Input 2018
read more>> ประกาศ วันที่ 27 ธันวาคม 61 03:10 update ล่าสุด 27 ธันวาคม 61 03:10
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
94 view     0 ความคิดเห็น
 
เขียนบทละครโทรทัศน์(หลักสูตรพื้นฐาน) \"เรื่องเล่ากับนักเล่าเรื่อง\"
read more>> ประกาศ วันที่ 31 กรกฎาคม 61 04:42 update ล่าสุด 31 กรกฎาคม 61 04:42
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
161 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรนิเทศศาสตร์
read more>> ประกาศ วันที่ 25 มิถุนายน 61 07:43 update ล่าสุด 25 มิถุนายน 61 07:43
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
125 view     0 ความคิดเห็น
 
การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย
read more>> ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 61 03:31 update ล่าสุด 28 มีนาคม 61 03:31
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
130 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ \\\"ประกวดคลิปสั้น อ้วนไปอ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว\\\"
read more>> ประกาศ วันที่ 11 กันยายน 60 03:12 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 04:47
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
130 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดีผ่านการชมภาพยนตร์ \\\"A Royal Hangover\\\"
read more>> ประกาศ วันที่ 11 กันยายน 60 03:19 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 04:37
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
123 view     0 ความคิดเห็น
 
คอร์สเทคนิคการเขียนบทละครโทรทัศน์ เทคนิคการเขียนบทละครโทรทัศน์จากนวนิยาย
read more>> ประกาศ วันที่ 15 ธันวาคม 59 07:09 update ล่าสุด 15 ธันวาคม 59 07:09
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
180 view     0 ความคิดเห็น
 
International Academic Conference
read more>> ประกาศ วันที่ 4 มกราคม 59 02:32 update ล่าสุด 4 มกราคม 59 02:32
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
210 view     0 ความคิดเห็น
 
Research Zone (2015) : Phase 100
read more>> ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 58 02:57 update ล่าสุด 4 กรกฎาคม 58 02:57
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
327 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักสูตร \"การเขียนรายงานการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) รุ่นที่ 1 \"
read more>> ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 58 02:52 update ล่าสุด 4 กรกฎาคม 58 02:52
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
276 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
read more>> ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 58 02:51 update ล่าสุด 4 กรกฎาคม 58 02:51
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
316 view     0 ความคิดเห็น
 
การประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 25 มิถุนายน 58 02:47 update ล่าสุด 25 มิถุนายน 58 02:47
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
225 view     0 ความคิดเห็น
 
นิเทศก์นักศึกษาและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรนอกพื้นที่
read more>> ประกาศ วันที่ 24 มีนาคม 58 05:08 update ล่าสุด 24 มีนาคม 58 05:08
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
284 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการสื่อสาร
read more>> ประกาศ วันที่ 15 มกราคม 58 06:30 update ล่าสุด 15 มกราคม 58 06:30
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
305 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 8 มกราคม 58 02:01 update ล่าสุด 8 มกราคม 58 02:01
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
302 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรมสัมมนา Graphic for Advertising
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:16 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:16
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
341 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรมสัมมนา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ทักษะ
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:11 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:11
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
389 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้