หน่วยงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ระบบสมาชิก

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

คลังเก็บความรู้

ฝึกอบรมหลักสูตร \"ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรปี2563 ธูรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้สำหรับ NPAEs และ PAEs\"
  ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:49 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
22 view     0 ความคิดเห็น
  
          วันที่อบรม : 28-29 พฤศจิกายน 2563
          หน่วยงานที่จัด : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
          สถานที่จัด : ณ ห้องลีลาวดี ชั้น5 โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
 
          เนื่องจากในปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมารตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อตำราเอกสารการสอนและการสอนด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ มีการเปลี่ยนแปลงไปในวิธีและแนวทางในการบันทึกบัญชีด้านสินทรัพย์ตาม TFRS 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรายได้สำหรับ NPAEs และ PAEs TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของผู้เช่าในเรื่องการวัดมูลค่า และประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ปี2563 และความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี
          ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดังนั้นจึงนำความรู้ที่ได้จากการอบรมดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีขั้นกลาง1 การบัญชีขั้นกลาง2 การบัญชีขั้นสูง1 การบัญชีเฉพาะกิจการ เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงให้ทันสมันเสมอ.
 
 
                                                                                                        ผศ.รัชนีกร ปัญญา
                                                                                                        อาจารย์วิไลพร ไชยโย
                                                                                                        อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม
                                                                                                          (ผู้เข้าร่วมการอบรม)
แสดงความคิดเห็น

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.    สมัครสมาชิก >>>