ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาวิชาการจัดการ

Train the Traniners พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
read more>> ประกาศ วันที่ 27 มกราคม 63 07:43 update ล่าสุด 27 มกราคม 63 07:43
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
73 view     0 ความคิดเห็น
 
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
read more>> ประกาศ วันที่ 17 ตุลาคม 62 02:28 update ล่าสุด 17 ตุลาคม 62 02:28
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
92 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กันยายน 62 02:40 update ล่าสุด 27 กันยายน 62 02:40
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
65 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาความรู้ด้าน startup fundraising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 06:43 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:54
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
92 view     0 ความคิดเห็น
 
ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 22 กรกฎาคม 62 02:35 update ล่าสุด 22 กรกฎาคม 62 02:35
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
88 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน (Analytics in Supply Chains)
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 62 06:23 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 62 06:23
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
77 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR.
read more>> ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 62 08:32 update ล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 62 08:32
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
129 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR.
read more>> ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 62 07:22 update ล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 62 07:22
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
117 view     0 ความคิดเห็น
 
สูตรสำเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าประหว่างประเทศ
read more>> ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 61 03:40 update ล่าสุด 18 ธันวาคม 61 03:40
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
115 view     0 ความคิดเห็น
 
17th International Asian Conference of Academy of Human Resource Development.
read more>> ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 61 04:52 update ล่าสุด 15 พฤศจิกายน 61 04:52
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
103 view     0 ความคิดเห็น
 
ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA
read more>> ประกาศ วันที่ 2 เมษายน 61 07:27 update ล่าสุด 2 เมษายน 61 07:27
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
124 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย่างไร จึงจะโดนใจแหล่งทุน
read more>> ประกาศ วันที่ 2 เมษายน 61 07:19 update ล่าสุด 2 เมษายน 61 07:19
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
136 view     0 ความคิดเห็น
 
Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
read more>> ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 61 07:43 update ล่าสุด 31 มกราคม 61 07:43
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
149 view     0 ความคิดเห็น
 
The Graciovs Hospitality & Tourism International Conference 2017 เรื่อง Reviewing the Business Opportunities in Chiang Mai Halal Tourism.
read more>> ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 61 04:31 update ล่าสุด 18 มกราคม 61 04:31
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
127 view     0 ความคิดเห็น
 
เพิ่มยอดขายยุคดิจิตอล 4.0
read more>> ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 60 08:26 update ล่าสุด 26 ธันวาคม 60 08:26
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
110 view     0 ความคิดเห็น
 
Cocoa for sustainable development
read more>> ประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 60 04:04 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 60 04:04
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
128 view     0 ความคิดเห็น
 
การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม
read more>> ประกาศ วันที่ 4 ตุลาคม 60 02:17 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 03:57
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
135 view     0 ความคิดเห็น
 
The 17th annual World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit
read more>> ประกาศ วันที่ 29 พฤษภาคม 60 04:10 update ล่าสุด 29 พฤษภาคม 60 04:10
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
160 view     0 ความคิดเห็น
 
ค้าชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว
read more>> ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 60 03:06 update ล่าสุด 2 มีนาคม 60 03:06
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
200 view     0 ความคิดเห็น
 
เรียนรู้นอกสถานที่ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
read more>> ประกาศ วันที่ 25 ตุลาคม 59 04:40 update ล่าสุด 25 ตุลาคม 59 04:40
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
182 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้