ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการวัดและการควบคุม
read more>> ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน 62 08:50 update ล่าสุด 21 มิถุนายน 62 08:50
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษาผู้ประเมินผู้สอนของมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC15504(33000).
read more>> ประกาศ วันที่ 2 เมษายน 62 06:49 update ล่าสุด 2 เมษายน 62 06:49
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
90 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Business Intelligence Design and Process.
read more>> ประกาศ วันที่ 5 มีนาคม 62 08:44 update ล่าสุด 5 มีนาคม 62 08:44
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
200 view     0 ความคิดเห็น
 
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
read more>> ประกาศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 59 04:37 update ล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 59 04:37
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
206 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 05:46 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 05:46
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
223 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยชอฟต์แวร์ Rapid Miner Studio 6
read more>> ประกาศ วันที่ 7 มกราคม 58 05:49 update ล่าสุด 7 มกราคม 58 05:49
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
313 view     0 ความคิดเห็น
 
ไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEFI & IELTS
read more>> ประกาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 57 04:43 update ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 57 04:43
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
243 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1
read more>> ประกาศ วันที่ 24 ตุลาคม 57 04:55 update ล่าสุด 24 ตุลาคม 57 04:55
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
264 view     0 ความคิดเห็น
 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับวัฒนธรรมไทย
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:30 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:30
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
378 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
read more>> ประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน 56 13:53 update ล่าสุด 27 มิถุนายน 56 13:55
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
498 view     0 ความคิดเห็น
 
S3
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 55 09:52 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 55 16:28
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
594 view     0 ความคิดเห็น
 
ทดสอบระบบ
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 55 09:44 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 55 09:44
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
506 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการศึกษาดูงาน
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 55 09:41 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 55 09:41
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
548 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้