ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน ธันวาคม 2556

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
read more>> ประกาศ วันที่ 25 ธันวาคม 56 09:08 update ล่าสุด 25 ธันวาคม 56 09:08
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
341 view     0 ความคิดเห็น
 
การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี2556
read more>> ประกาศ วันที่ 13 ธันวาคม 56 15:02 update ล่าสุด 13 ธันวาคม 56 15:02
โดย: เทคโนโลยีสารสนเทศ
414 view     0 ความคิดเห็น
 
สัมมนาจัดการเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
read more>> ประกาศ วันที่ 2 ธันวาคม 56 14:32 update ล่าสุด 2 ธันวาคม 56 14:32
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
363 view     0 ความคิดเห็น
 
ภาษีอากรทั้งระบบ
read more>> ประกาศ วันที่ 2 ธันวาคม 56 14:20 update ล่าสุด 2 ธันวาคม 56 14:20
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
367 view     0 ความคิดเห็น
 
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 2 ธันวาคม 56 14:13 update ล่าสุด 2 ธันวาคม 56 14:13
โดย: สถานวิจัย
453 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้