ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ2562 หลักสูตร : เทคนิคบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:34 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:36
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
80 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร : เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการจากงานประจำและเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:20 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:20
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
74 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ
read more>> ประกาศ วันที่ 16 สิงหาคม 62 07:04 update ล่าสุด 16 สิงหาคม 62 07:08
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
85 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
read more>> ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 62 04:02 update ล่าสุด 9 สิงหาคม 62 04:02
โดย: สถานวิจัย
74 view     0 ความคิดเห็น
 
กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
read more>> ประกาศ วันที่ 8 สิงหาคม 62 03:24 update ล่าสุด 8 สิงหาคม 62 03:24
โดย: เทคโนโลยีสารสนเทศ
72 view     0 ความคิดเห็น
 
กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
read more>> ประกาศ วันที่ 8 สิงหาคม 62 03:22 update ล่าสุด 8 สิงหาคม 62 03:22
โดย:
51 view     0 ความคิดเห็น
 
การบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (Work Shop)
read more>> ประกาศ วันที่ 6 สิงหาคม 62 02:32 update ล่าสุด 6 สิงหาคม 62 02:32
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
83 view     0 ความคิดเห็น
 
การบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม รุ่นที่71
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 03:26 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 03:26
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
88 view     0 ความคิดเห็น
 
SET Social Impact Day 2019
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 03:13 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 03:13
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
79 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการวิจัยสังคมสูงวัย
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 02:43 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 02:43
โดย: สถานวิจัย
78 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้