ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน สิงหาคม 2558

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 Thailand Research Expo 2015 \"วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน\" (Research for Quality of Life Sustainable Economy and Society)
read more>> ประกาศ วันที่ 31 สิงหาคม 58 02:32 update ล่าสุด 31 สิงหาคม 58 02:32
โดย: สถานวิจัย
248 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
read more>> ประกาศ วันที่ 27 สิงหาคม 58 01:50 update ล่าสุด 27 สิงหาคม 58 01:50
โดย: สถานวิจัย
266 view     0 ความคิดเห็น
 
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
read more>> ประกาศ วันที่ 26 สิงหาคม 58 03:08 update ล่าสุด 26 สิงหาคม 58 03:08
โดย: สถานวิจัย
239 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ภายใต้แนวทาง \"วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน\"
read more>> ประกาศ วันที่ 26 สิงหาคม 58 03:06 update ล่าสุด 26 สิงหาคม 58 03:06
โดย: สถานวิจัย
237 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ \"วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน\"
read more>> ประกาศ วันที่ 24 สิงหาคม 58 07:56 update ล่าสุด 24 สิงหาคม 58 07:56
โดย: สถานวิจัย
247 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer)
read more>> ประกาศ วันที่ 21 สิงหาคม 58 02:55 update ล่าสุด 21 สิงหาคม 58 02:55
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
310 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน
read more>> ประกาศ วันที่ 21 สิงหาคม 58 02:06 update ล่าสุด 21 สิงหาคม 58 02:06
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
289 view     0 ความคิดเห็น
 
แผนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการตลาด (Smart Tourism) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และเชิงประวัติศาสตร์ขอจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 58 02:54 update ล่าสุด 17 สิงหาคม 58 02:55
โดย: สาขาการตลาด
306 view     0 ความคิดเห็น
 
วิกฤตภัยแล้งและแนวทางการแก้ไข
read more>> ประกาศ วันที่ 10 สิงหาคม 58 06:37 update ล่าสุด 10 สิงหาคม 58 06:38
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
256 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 06:02 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 06:02
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
261 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 06:00 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 06:00
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
197 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 05:53 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 05:53
โดย: สาขาการตลาด
254 view     0 ความคิดเห็น
 
การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 58 05:46 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 58 05:46
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
223 view     0 ความคิดเห็น
 
การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี
read more>> ประกาศ วันที่ 3 สิงหาคม 58 02:31 update ล่าสุด 3 สิงหาคม 58 02:31
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
295 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยมุ่งเป้า) ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอมช.)
read more>> ประกาศ วันที่ 3 สิงหาคม 58 02:27 update ล่าสุด 3 สิงหาคม 58 02:27
โดย: สถานวิจัย
237 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้