ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน เมษายน 2557

การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ใหม่ของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:36 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:36
โดย: บริการวิชาการ
481 view     0 ความคิดเห็น
 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับวัฒนธรรมไทย
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:30 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:30
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
378 view     0 ความคิดเห็น
 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2014
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:23 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:23
โดย: บริการวิชาการ
536 view     0 ความคิดเห็น
 
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ในการวิจัย
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 04:12 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 04:12
โดย: สถานวิจัย
441 view     0 ความคิดเห็น
 
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AEC
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 04:10 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 04:10
โดย: สถานวิจัย
417 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 04:05 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 04:05
โดย: บริการวิชาการ
496 view     0 ความคิดเห็น
 
การแปลงนโยบายสู่แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของคณะวิทยาการจัดการปี 2557
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 03:59 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 03:59
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
407 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 03:55 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 03:55
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
382 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้