ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

บทความล่าสุด

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:18 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
7 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:12 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:12
โดย:
7 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตรที่5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:56 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:56
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
16 view     0 ความคิดเห็น
 
Thailand e-Commerce Landscape \"กลยุทธ์การตลาดยุค New Normal\"
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:41 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:41
โดย: สาขาการตลาด
17 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 07:09 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 07:09
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
28 view     0 ความคิดเห็น
 
ฝึกอบรมหลักสูตร \"ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรปี2563 ธูรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้สำหรับ NPAEs และ PAEs\"
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:49 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
21 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:23 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:23
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
22 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:21 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:21
โดย:
20 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมาย Excellent Service Behavior.
read more>> ประกาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 63 03:18 update ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 63 03:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
24 view     0 ความคิดเห็น
 
การประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
read more>> ประกาศ วันที่ 20 ตุลาคม 63 07:16 update ล่าสุด 20 ตุลาคม 63 07:16
โดย: บริการวิชาการ
29 view     0 ความคิดเห็น
 

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
พฤ อา
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

คลังเก็บความรู้