ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

บริการวิชาการ

การประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
read more>> ประกาศ วันที่ 20 ตุลาคม 63 07:16 update ล่าสุด 20 ตุลาคม 63 07:16
โดย: บริการวิชาการ
29 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2553 ให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะ
read more>> ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม 58 08:51 update ล่าสุด 13 มีนาคม 58 08:51
โดย: บริการวิชาการ
318 view     0 ความคิดเห็น
 
การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ใหม่ของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:36 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:36
โดย: บริการวิชาการ
481 view     0 ความคิดเห็น
 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2014
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 08:23 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 08:23
โดย: บริการวิชาการ
536 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 เมษายน 57 04:05 update ล่าสุด 17 เมษายน 57 04:05
โดย: บริการวิชาการ
496 view     0 ความคิดเห็น
 
นักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคกิจกรรมบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ2555
read more>> ประกาศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 56 09:02 update ล่าสุด 7 พฤศจิกายน 56 09:16
โดย: บริการวิชาการ
579 view     0 ความคิดเห็น
 
การบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
read more>> ประกาศ วันที่ 19 สิงหาคม 56 09:20 update ล่าสุด 19 สิงหาคม 56 09:20
โดย: บริการวิชาการ
639 view     0 ความคิดเห็น
 
การเสวนาทางวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56 11:42 update ล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 56 11:46
โดย: บริการวิชาการ
811 view     0 ความคิดเห็น
 
\"ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ภาคเหนือ 17 จังหวัด\"
read more>> ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56 10:42 update ล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 56 10:42
โดย: บริการวิชาการ
823 view     0 ความคิดเห็น
 
Massiticotion of Higher Education : Reflections and Insights from the OECD 2012 General Conference.
read more>> ประกาศ วันที่ 21 มกราคม 56 11:46 update ล่าสุด 21 มกราคม 56 11:46
โดย: บริการวิชาการ
4513 view     0 ความคิดเห็น
 
มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก
read more>> ประกาศ วันที่ 19 ธันวาคม 55 09:47 update ล่าสุด 19 ธันวาคม 55 09:47
โดย: บริการวิชาการ
574 view     0 ความคิดเห็น
 
บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 55 10:20 update ล่าสุด 23 พฤศจิกายน 55 10:20
โดย: บริการวิชาการ
544 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้