ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

บทความล่าสุด

การประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
read more>> ประกาศ วันที่ 20 ตุลาคม 63 07:16 update ล่าสุด 20 ตุลาคม 63 07:16
โดย: บริการวิชาการ
5 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร
read more>> ประกาศ วันที่ 28 สิงหาคม 63 02:38 update ล่าสุด 28 สิงหาคม 63 02:38
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
15 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
read more>> ประกาศ วันที่ 4 สิงหาคม 63 02:50 update ล่าสุด 4 สิงหาคม 63 02:50
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
33 view     0 ความคิดเห็น
 
หลักสูตร Update กฏหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs)
read more>> ประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 63 02:27 update ล่าสุด 24 กรกฎาคม 63 02:27
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
26 view     0 ความคิดเห็น
 
การบูรณาการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
read more>> ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 63 06:07 update ล่าสุด 2 มีนาคม 63 06:07
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
55 view     0 ความคิดเห็น
 
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปี2025 โดย ดร.วิรไทย สันติประภพ
read more>> ประกาศ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 07:44 update ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 63 07:44
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
59 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษา พร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่2
read more>> ประกาศ วันที่ 28 มกราคม 63 06:23 update ล่าสุด 28 มกราคม 63 06:23
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
56 view     0 ความคิดเห็น
 
Train the Traniners พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
read more>> ประกาศ วันที่ 27 มกราคม 63 07:43 update ล่าสุด 27 มกราคม 63 07:43
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
49 view     0 ความคิดเห็น
 
Train the Traniners พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
read more>> ประกาศ วันที่ 27 มกราคม 63 07:40 update ล่าสุด 27 มกราคม 63 07:40
โดย:
47 view     0 ความคิดเห็น
 
เมื่อ TFRSs เปลี่ยนแล้วตำราขั้นต้น/ขั้นกลางจำต้องปรับอย่างไร
read more>> ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 63 04:56 update ล่าสุด 17 มกราคม 63 04:56
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
59 view     0 ความคิดเห็น
 

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

ตุลาคม 2563
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

คลังเก็บความรู้