ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

บทความล่าสุด

ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
read more>> ประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 62 08:23 update ล่าสุด 12 ธันวาคม 62 08:23
โดย:
5 view     0 ความคิดเห็น
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจ และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำปี
read more>> ประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 62 05:35 update ล่าสุด 12 ธันวาคม 62 05:35
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
1 view     0 ความคิดเห็น
 
สัมมนาเรื่อง \\\"สร้างความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า\\\"
read more>> ประกาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 62 03:46 update ล่าสุด 18 พฤศจิกายน 62 03:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
9 view     0 ความคิดเห็น
 
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
read more>> ประกาศ วันที่ 17 ตุลาคม 62 02:28 update ล่าสุด 17 ตุลาคม 62 02:28
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
10 view     0 ความคิดเห็น
 
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กันยายน 62 02:40 update ล่าสุด 27 กันยายน 62 02:40
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
7 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้าน startup fundraising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 07:13 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:55
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
25 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาความรู้ด้าน startup fundraising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 06:43 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:54
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
15 view     0 ความคิดเห็น
 
ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 62 07:41 update ล่าสุด 10 กันยายน 62 07:41
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
16 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ2562 หลักสูตร : เทคนิคบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:34 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:36
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
15 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร : เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการจากงานประจำและเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 62 02:20 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 62 02:20
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
14 view     0 ความคิดเห็น
 

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

ธันวาคม 2562
พฤ อา
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

คลังเก็บความรู้