< ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานนักศึกษาของ วสันต์ จันทร์บุญเรือง

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ BCOM ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16/6/2559

วสันต์ จันทร์บุญเรือง

4xxxx คธ

การพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่

อาจารย์วลัยพร สุพรรณ

รายการผลงานนักศึกษาทั้งหมด 

**พบปัญหากรุณาติดต่อ 053-885817 (ดร.กัลยา ใจรักษ์)