กิจกรรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ C M R U

**รายการใหม่อยู่ด้านบนเสมอ

ลำดับที่
ตัวอย่างภาพ
รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด
Upload โดย
หมายเหตุ
9

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่ววมกิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา โคมยี่เป็ง ในโครงการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนา ยี่เป็งรำลึก

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
6/12/2561
8

รับน้องโควต้า BCOM 2559

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
31/1/2559
7

บรรยากาศแห่งความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี 2558

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559
6

ภาพบรรยายงานสัมมนา Could Computing Services

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559
5

กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559
4

การจัดการฐานข้อมูลด้วย NoSQL

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559
3

BCOM CMRU Band ร้องเองเล่นเอง

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559
1

ตัวแทนนักศึกษาคนเก่งทั้ง 4 ท่าน

อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
21/1/2559