กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ นศ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ภาพ/เนื้อหาโดย : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ เมื่อ : 21/1/2559  แชร์หน้านี้