คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางว...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาก...

วันที่ 13 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เ...

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald และ EBSCO รับเฉพาะน...

วันที่ 04 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาก...

วันที่ 04 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหา...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนร...

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักาะการสื่อสา...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาก...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและ...

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2562...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปร...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่