คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การยื่นแบบแสดงรายการภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562

การยื่นแบบแสดงรายการภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี63

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี63

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์งาน GHB Home Load Fair

ประชาสัมพันธ์งาน GHB Home Load Fair

อ่านรายละเอียด

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศ

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการรณรงค์ระดับโลกในงานRally of Hope

ขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการรณรงค์ระดับโลกในงานRally of Hope

อ่านรายละเอียด

เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ปี63(เพิ่มเติม)

เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ปี63(เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียด

ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารRangsit Journal of Social

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารRangsit Journal of Social

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในสถานศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในสถานศึกษา

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม

อ่านรายละเอียด

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี63

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี63

อ่านรายละเอียด

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

อ่านรายละเอียด

เชิญเข้ารับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ปี2563

เชิญเข้ารับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ปี2563

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญบูรณะป้ายข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญบูรณะป้ายข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่