คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

อ่านรายละเอียด

มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา

อ่านรายละเอียด

มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี

มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม.

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์วารสาร interEcon Newsletter

ประชาสัมพันธ์วารสาร interEcon Newsletter

อ่านรายละเอียด

ทุนFulbright Thai Graduate Scholarship Program TGS ประจำปีการศึกษา2565

ทุนFulbright Thai Graduate Scholarship Program TGS ประจำปีการศึกษา2565

อ่านรายละเอียด

ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพศ.2526

ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพศ.2526

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์สิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งอย่างยั่งยืน

ขอความอนุเคราะห์สิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องผ่านระบบZOOM

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องผ่านระบบZOOM

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคระห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอความอนุเคระห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ่านรายละเอียด

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Lanna Expo 2021

สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Lanna Expo 2021

อ่านรายละเอียด

เชิญชวนซื้อของรางวัลทั่วไปร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2564

เชิญชวนซื้อของรางวัลทั่วไปร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่