คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 6

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 6

อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขายุวสตรีดีเด่นประจำปี2564

การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขายุวสตรีดีเด่นประจำปี2564

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking

ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking

อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

อ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Online techniques for Assessment

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Online techniques for Assessment

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น

อ่านรายละเอียด

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง

การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง

อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2564

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2564

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อผ่านมือถือ และใช้ VR, AR สร้างสื่อการสอน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อผ่านมือถือ และใช้ VR, AR สร้างสื่อการสอน

อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ

อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญชวนร่วมงานวันสมเด็จย่าประจำปี2563และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ

เรียนเชิญชวนร่วมงานวันสมเด็จย่าประจำปี2563และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ

อ่านรายละเอียด

ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565)

ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565)

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบูชา109ปีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบูชา109ปีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อธรรมาภิบาลข้อมูล

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อธรรมาภิบาลข้อมูล

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่