คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุปมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID – 19

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคปกติ TCAS รอบ 3 สมัครผ่านออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ  ภาคปกติ TCAS รอบ 3 สมัครผ่านออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคปกติ TCAS รอบ 3 สมัครผ่านออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS) https://student.mytcas.com สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 ภาคพิเศษ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี #ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 28 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ลงทะเบียนขอสอบแก้ M ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ลงทะเบียนขอสอบแก้ M ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศเรื่อง การจัดสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 2/2562 (แก้ M) การจัดสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 2/2562 (แก้ M) เฉพาะรายวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจะดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษา ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบดำเนินการลงทะเบียนขอสอบ โดยคลิกที่นี่ => https://www.facebook.com/groups/2588747671405890/

วันที่ 22 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

มรภ.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มรภ.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลาปิดทำการ

ขยายเวลาปิดทำการ

คณะวิทยาการจัดการ ขยายระยะเวลาปิดทำการ

วันที่ 13 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คนเก่ง FMS

คนเก่ง FMS

เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

วันที่ 04 เดือน มีนาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2563

เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ

วันที่ 04 เดือน มีนาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

วันที่ 03 เดือน มีนาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับชาติ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพงศกร กรรณิการ์ และนายจิราวัฒน์ ขัดทา นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษา วจก. ครองมงกุฏนางสาวแพร่ ปี 63

นักศึกษา วจก. ครองมงกุฏนางสาวแพร่ ปี 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เพ็งเพ็ช นักศึกษาจากหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมมนุษย์ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ ที่ได้ครองตำแหน่ง นางสาวแพร่ปี 63

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เติมความรู้สู่โลกอาชีพ

เติมความรู้สู่โลกอาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-16.30 ณ ห้อง 411 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเติมความรู้สู่โลกอาชีพ

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ “ปลุกแนวคิดสร้างสรรค์สื่อกับ "Pai Sicro" ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ “Wanna be youtuber”

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ “Wanna be youtuber”

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Wanna be youtuber” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

adiCET ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง

adiCET ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ณ บริเวณลานพระพุทธจตุรทิศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดกิจกรรมดังกล่าว 

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์”

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ​ วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ​ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน​ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่