คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คนเก่ง FMS

คนเก่ง FMS

นักศึกษา ทีม Rustic studio by Nithed CMRU ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น “เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง”

วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน

การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การสร้าง Content ให้มีคุณค่า สู่ชุมชนและการศึกษาออนไลน์แบบยั่งยืน”

วันที่ 13 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นิเทศศาสตร์ CMRU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปสั้น เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง

นิเทศศาสตร์ CMRU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปสั้น เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Rustic studio by Nithed CMRU ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น “เรื่องเล่า เหล้าเป็นเรื่อง”

วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 2021 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงาน วจก. รื่นเริงบันเทิงงานวัด

ขอเชิญร่วมงาน วจก. รื่นเริงบันเทิงงานวัด

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญ ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน  เข้าร่วมงาน วจก. รื่นเริงบันเทิงงานวัด ในธีม “งานวัดย้อนยุค”

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตนทำสื่อ (หนัง)

ตนทำสื่อ (หนัง)

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายตนทำหนัง Nithed CMRU  โดยได้รับเกียรติจาก พี่อ๊อด คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์  และ  ครูเนย คุณรัตนาพร เยาวเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด YWLct

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตนทำสื่อ (เสียง)

ตนทำสื่อ (เสียง)

ภาควิชานิเทศศาสตร์  ร่วมกับ  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) Thai PBS Podcast จัดกิจกรรม ฅนทำสื่อ (เสียง) การอบรม “ปล่อยของ ลองเล่า”

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

BCOM & IB OPEN 2020

BCOM & IB OPEN 2020

นักศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลประเภททีมชาย BCOM & IB OPEN 2020 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การตลาดแนะแนวการศึกษาต่อ

การตลาดแนะแนวการศึกษาต่อ

ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-๑๙

ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-๑๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  และ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2563

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 /2563 

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

 Fake News Fighter 

 Fake News Fighter 

นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ 17 สถาบันสร้างองค์ความรู้และกลไกแก้ปัญหาข่าวปลอม

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการความรู้ KM บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการความรู้ KM บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ “จิตวิทยาในการบริการเพื่อลดแรงต้านสู่การบริการที่เป็นเลิศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สถานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2563)

สถานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2563)

บรรยายในหัวข้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และการแนะนำการกรอกแบบฟอร์มสำหรับการยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย นางสาววันวิสาข์ สมควร บุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย          ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2563

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่  2/2563

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ACC PSRU เข้าศึกษาดูงาน

ACC PSRU เข้าศึกษาดูงาน

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับภาควิชาการบัญชี

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ

เด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ

นิเทศศาสตร์ CMRU จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย กิจกรรมเด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ  อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ BTC จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ BTC จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (BTC) จัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่