คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรม "พั...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยากา...

วันที่ 20 มกราคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป...

วันที่ 20 มกราคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิ...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภ...

วันที่ 15 มกราคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ...

เมื่อวันที่  8 มกราคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็...

วันที่ 14 มกราคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562 นายทินกร นำบุญจิตต์ เ...

วันที่ 17 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาว...

เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ว...

วันที่ 17 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผู้ได้รับรางว...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาก...

วันที่ 13 ธันวาคม 2019 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เ...

การอบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald และ EBSCO รับเฉพาะน...

วันที่ 04 ธันวาคม 2019 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่