คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษา วจก. ครองมงกุฏนางสาวแพร่ ปี 63...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยา...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เติมความรู้สู่โลกอาชีพ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-1...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยากา...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสา...

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562...

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

adiCET ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง...

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสัง...

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไ...

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่