คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการความรู้ K...

การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัต...

วันที่ 04 ธันวาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

สถานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัด...

บรรยายในหัวข้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต...

วันที่ 04 ธันวาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2563...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปร...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ACC PSRU เข้าศึกษาดูงาน...

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทย...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เด็กทันสื่อ-เด็กทำสื่อ...

นิเทศศาสตร์ CMRU จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ละอ่อนดอ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์ BTC จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน...

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การลงนาม MOU ...

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Wisdom V Education Expo 2020 ...

ตัวแทนอาจารรย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดก...

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


ทำบุญ ครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมก่อนออกฝึกงาน "Personalities Type กับการฝึกงาน"


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่