คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจ...

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาศั...

วันที่ 01 กรกฎาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการควา...

วันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้...

วันที่ 01 กรกฎาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ห...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ "แนว...

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ...

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบ...

โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเ...

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 1/2563...

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 1/2563...

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practice ชุดโมเด...

การใช้จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน ...

วันที่ 08 มิถุนายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่ว...

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่