คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ที่ได้รับรางวัลจาก...

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักส...

วันที่ 20 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม ประกวดดาว เดือน ดาวจรัสแสง คณะวิ...

ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้กำลั...

วันที่ 20 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมุทิตาจิต จากวั...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี อาจารย์ประจำภ...

วันที่ 13 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบ...

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่...

วันที่ 20 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับ ทีมผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Nati...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาก...

วันที่ 07 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ?นายทินกร นำบุญจิตต์ เป...

วันที่ 07 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาในคณะ...

เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมค...

วันที่ 20 กันยายน 2018 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาร้...

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจ...

วันที่ 20 กันยายน 2018 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่