คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

New Gen New Media ...

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

้healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเ...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการเส...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เตรียมความพร้อม นักศึกษา...

 หลักสูตรวิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

สมาร์ทโฟน “เพื่อรู้เท่าทันสื่อ”...

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคพิเศษ คณ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่...

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงก...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วัยมันส์ทันข่าวปลอม...

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาพบผู้ประกอบการ...

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จ...

วันที่ 05 มีนาคม 2021 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


ทำบุญ ครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมก่อนออกฝึกงาน "Personalities Type กับการฝึกงาน"


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่