คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ให้บริการวิชากา...

อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และ อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเ...

วันที่ 13 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประ...

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได...

วันที่ 11 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

แกนนำเยาวชน MIDL for Inclusive Cities ภา...

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU เข้าร่วม...

วันที่ 13 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ฟรี! แอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้ำท่วมพื้นที่เส...

อาจารย์ศุภชัย มุกดาสนิท อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้เข้ารับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ อาจารย์ปร...

วันที่ 07 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็...

วันที่ 07 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

First Meeting New Style By FMS...

งานนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเท...

วันที่ 04 สิงหาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2563...

ศูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจ...

วันที่ 04 สิงหาคม 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่