คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

CMRU Safety Idol Season 3 ...

นักศึกษา Nithed CMRU ทีมงามผี้หลี้ CMRU ในโครงการข...

วันที่ 18 ตุลาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ทีมงามผี้หลี้ จัดกิจกรรม ...

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กองพั...

วันที่ 18 ตุลาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

FMS CMRU Education Expo 2022...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิ...

วันที่ 05 ตุลาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

MOU กรมการพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัยราชภ...

วันที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณี...

วันที่ 04 ตุลาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ทักษะการเขียนเรซูเม่ (Resume) ...

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ...

วันที่ 27 กันยายน 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เรือชนะคลื่น 2564...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 27 กันยายน 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

FMS AMBASSADOR...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโค...

วันที่ 27 กันยายน 2021 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่