คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมขับเคลื่อนชมรมศิษย์เก่า วจก....

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วจก.รวมใจสู้ภัยโควิด-19...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ร่วมต้อนรับ บริษัท เบทาโกร ภาคเหนือตอนบน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย รองคณบดีฝ่ายวิช...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ฺBTC ร่วมกับ พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ จัดโครง...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คนเก่ง FMS ...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสด...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/25...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 05 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

“วิทยาการจัดการจิตอาสากล้าทำดี”...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 05 กรกฎาคม 2021 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


ทำบุญ ครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมก่อนออกฝึกงาน "Personalities Type กับการฝึกงาน"


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


แนะนำหลักสูตร"นวัตกรรมธุรกิจบริการ"


แนะนำหลักสูตร"นวัตกรรมธุรกิจบริการ"คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่