คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “CSR ส่งเสริมความรั...

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ได้จั...

วันที่ 26 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สอนทำบัญชี...

อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประ...

วันที่ 22 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาค...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2563 ภาค...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยากา...

วันที่ 21 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Content Creator ...

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ หั...

วันที่ 21 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคปกติ ได้จัดโ...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมแ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Accounting Exit Exam...

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ได้ดำเนินการสอบวัดความรู...

วันที่ 15 ตุลาคม 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมก่อนออกฝึกงาน "Personalities Type กับการฝึกงาน"


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่