คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่ว...

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์...

ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...

วันที่ 01 พฤษภาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคปกติ ...

วันที่ 28 เมษายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ลงทะเบียนขอสอบแก้ M ปลายภาคเรียนที่ 2/25...

ประกาศเรื่อง การจัดสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ...

วันที่ 22 เมษายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีกา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา...

วันที่ 15 เมษายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ขยายเวลาปิดทำการ...

คณะวิทยาการจัดการ ขยายระยะเวลาปิดทำการ...

วันที่ 13 เมษายน 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิดทำ...

วันที่ 25 มีนาคม 2020 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คนเก่ง FMS ...

เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2563 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประ...

วันที่ 04 มีนาคม 2020 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


ตารางกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


Presentation FMS video English version


Presentation FMS video Chinese version


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


เรียนรู้ภูมิปัญญา การทำตุงไส้หมู


รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2562


ภาควิชาการตลาด ม.ราชภัฏร่วมกับยูลินิเวอร์


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part.1


พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย Part. 2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #1


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #2


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU #3


การทำขนมจ็อก


รางวัลนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจ


กิจกรรม KM คณะวิทยาการจัดการ


OTOP PRESENTATION DRAFT1


OTOP PRESENTATION DRAFT2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่