คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: file_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 160

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 268

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 270

/" data-numposts="5">

ข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

วิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

คณะวิทยาการจัดการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

คณะวิทยาการจัดการ

อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้านนิเทศศาสตร์

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่