คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: file_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 160

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 268

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 270

/" data-numposts="5">

ข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการจัดการองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ

FMS E-Sport club

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากกิจกรมการแข่งขันกีฬา FMS E-Sport club แบบทัวร์นาเมนต์

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 /2564

คณะวิทยาการจัดการ

การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่