คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


FMS CMRU Education Expo 2022

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมจัดกิจกรรม CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในกิจกรรมได้เริ่มโดย การแสดงความสามารถทางดนตรีจากตัวแทนนักศึกษา  การกล่าวต้อนรับ ทักทาย และแนะนำคณะโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และต่อด้วยการการแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ  รวมถึง การแนะนำแนวทางการเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสนใจ , การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา , ทุกการศึกษา เป็นต้น อักทั้งในกิจกรรม ยังมีสโมสรนักศึกษามาแนะนำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการรวมพูดคุยกับ ดาว - เดือน (ทูตกิจกรรม) ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และ ทีม งามผี้หลี้ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ จากโครงการ โตโยต้าขับขี่ปลอดภัย ในการมาบอกเล่าถึงการทำกิจกรรมระหว่างเรียน

โดยกิจกรมดังกล่าว ทีมพิธีกร นักดนตรี และทีมงานการถ่ายทำ ได้ดำเนินการจัดโดยทีม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และได้่รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการมอบของทีระลึกให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมสนุกจากการตอบคำถามในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ทั้งนี้สนใจรับชมกิจกรรมดังกล่าว ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CMRUEduExpo2022/videos/545058570122232/









วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม



ข่าวล่าสุด





คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่