คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


FMS E-Sport club

วันที่ 16 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากกิจกรมการแข่งขันกีฬา FMS E-Sport club แบบทัวร์นาเมนต์ ดังนี้

การแข่งขัน ROV 
รางวัลชนะเลิศ    ทีม Secret Vuitton
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Diamond team
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Unicorn

การแข่งขัน Pub G mobile
รางวัลชนะเลิศ ทีม No score
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม AB 77
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม กะเพราหมูกรอบ

ทั้งนีกิจรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-13 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนคณะในการแข่งระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่