คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


MGT Open House 2021

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการได้จัดโครงการ “MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ”เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดเป็นลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยนำเสนอผ่านแผนธุรกิจ โดยโครงการดังกล่าวมีทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1  แผนธุรกิจชูครีอัญชันมะนาว

รางวัลที่ 2  แผนธุรกิจเทียนหอมไขถั่วเหลือง

รางวัลที่ 3  แผนธุรกิจบัวลอยเสียบไม้

รางวัลชมชย 7 รางวัล ได้แก่          แผนธุรกิจขนมปัง 4 ฤดู

                                                  แผนธุรกิจนำพริกเห็ดนางฟ้า

                                                  แผนธุรกิจพิซซ่าไส้อั่ว

                                                  แผนธุรกิจไดฟูกุ

                                                  แผนธุรกิจแหนมเห็ดทอด

                                                  แผนธุรกิจแอแคลร์พริกเผาหมูหยอง

                                                  แผนธุรกิจชาเมล็ดลำไย

สามารถรับชม คลิปการนำเสนอ และการแสดง ได้ที่ เพจ หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ CMRU 

ขอบคุณ ภาพ : ข่าว  อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตต์ธิตินันท์

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่