คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เติมความรู้สู่โลกอาชีพ

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-16.30 ณ ห้อง 411 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาคพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเติมความรู้สู่โลกอาชีพ เพื่อสร้างเป้าหมายในการเรียนและการทำงาน ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจริยา ชุ่มธิ (นักวางแผนทางการเงิน) บริษัท ไอเอฟซีจี เวลธ์คาเฟ่ (เชียงใหม่) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “วิธีพร้อมบวกเพื่อเป้าหมายในการทำงานและพิชิตตนเองเพื่อข้ามผ่านความล้มเหลว” และ คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา (อดีตผู้อำนวยการภาคอาวุโส) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่)บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานจากพี่สู่น้อง : คุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรอยากได้และสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่