คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


2 นักศึกษาเก่งคว้ารางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ 2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่๒๑  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า  นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และ

นายจักริน  จันทร์เป็ง  นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  

โดยมี อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ทรงพล เลิศกอบกุล อาจารย์หลักสูตรดนตรีศึกษา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า ๘๐ คน 

ติดตามชมบันทึกภาพและเสียงผ่านเฟซบุ๊ก Nithed CMRU-NithedShow และเครือข่าย

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว : อาจารย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่