คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ Prof. Dr. Xu Zhenhua อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหารในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 20 คน

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่