A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: mis_file_NumView_num

Filename: models/main_model.php

Line Number: 244คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: url

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 127

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mis_file_id

Filename: views/misDetail.php

Line Number: 129

/" data-numposts="5">

ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบูชา109ปีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อธรรมาภิบาลข้อมูล

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์LOGO20ปีราชภัฏศรีสะเกษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่