คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2563 ณ Sapporo TV Tower, Odori Park เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ่าน 73 ครั้ง
จาก มหาวิทยาลัยรชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียเพิ่มได้ที่นี่ ... http://istem-ed.com/istem-ed2020/?fbclid=IwAR0ZTI0qHHpeFlMk3InvPLQmWpaGBebA7BXF7_cMevqjp-KTuFgYUvjNdEo


ไฟล์ดาวน์โหลด


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่