คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Preparation to the career world

               On February 23, 2020, supplementary class students from Management Program organized a training project to add knowledge in preparation to step up to the career world. The project aimed to create academic and work goals throughout preparation for working. In the event, there were 2 invited speakers consisting of Ms. Jariya Chumthi (Financial Planners), IFCG Wealth Cafe (Chiang Mai) Co., Ltd. giving a lecture on the topic of "How to fight for success in work and conquer oneself to overcome failure" and Mr. Phatanasak Mongkonpanya (Former Senior Director), Office of Insurance Commission (OIC) 1 (Chiang Mai) giving a lecture on the topic of "Experience from elder to younger: needed qualifications of graduates and how to get an interview”


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com