คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Supplementary class students, Department of Communication Arts hold a seminar titled "Wanna be youtuber"

              On February 22, 2020, Mr. Polsaran Sanyathip, Head of Department of Communication Arts, Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of the seminar titled "Wanna be youtuber" that organized by supplementary class students, Department of Communication Arts at Mini Theater Room, 4th Floor, Office of Digital Education, Chiang Mai Rajabhat University. Moreover,  Mr. Phatthirat Laemluang (Sprite), the famous youtuber from SPRITE BANG Channel was a guest speaker.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com