คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Students received the 2nd runner up award from AHF Media Award contest

     Faculty of Management Sciences congratulated to Communication Arts Students which got the 2nd runner up award from AHF Media Award contest, video clip contest on the topic "Wear a new world to CONDOM”. The contest aimed to create a positive attitude towards condom use in Thai society. The project organized by the Family Planning Association of Thailand, Thai Health Promotion Foundation.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com