คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


My Girl - FILM of Memory By NITHED CMRU

              On February 16, 2020, Asst. Prof. Thawatchai Boonmee, Vice Dean, the Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of “FILM of Memory By NITHED CMRU” and then watched a movie “My Girl” together with executives, alumni, current students, parents and movie lovers. After that, the group visited the Night Market at the event hall in front of the 90th building. Chiang Mai Rajabhat Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com