คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Human Resource Management Training Course "Communication Skills Development: way to Support Labor Movement"

     On January 18, 2020, Ass.Prof.Dejawit Nilawan, Dean of Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of a forum entitled “Communication Skills Development: A Way to Facilitate Labor Movement”. The project has been originated by Department of Human Resources, and there were two significant key speakers, Miss Yaowalak Wongpraparat, the party-list MP from a Future Forward Party, and Miss Nicha Pha Thapingkae, Image Consultant. The attendants were students from the human resources program and the venue were launched at Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com