คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Children's Day 2020

During January 11 – 12, 2020, the Student Affair, Faculty of Management Sciences organized Children's Day Activity 2020 "Give Game Guide". The activity aimed to share smiles with children under the “Dare to do good things for society” project. The activity was held at Chomrom Anurak Phutthasin Thai Anusorn 1 Border Patrol Police School, Mae Hong Son Province.     


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com