คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Yi Peng Lanna Tradition

            On November 6, 2019, Student Club of the Faculty of Management Sciences organized a local arts and culture tradition project “Yi Peng Lanna Tradition”. The project aims to carry on local arts and culture. In the event, there was a Krathong Invention Competition and training for making Yi Peng lanterns with guest speakers from Inheriting Lanna Wisdom School which consist of Mrs.Somchit Boonmun, Mrs.Nuttanit Boonmun and Mrs.Wanpen Jaima.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com