คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


2 talented students win prizes from the 21st Thai Country Music Singing Contest for the Royal Cup

        Faculty of Management Sciences congratulates to Miss Jureerat Jaila, Communication Arts Department, Faculty of Management Sciences, who received the 2nd runner up award and Mr. Chakarin Chanpeng, Music Education, Faculty of Education, who received the 1st runner up award from the 21st Thai Country Music Singing Contest for the Royal Cup on 26 September 2019 at Burapha University. Chonburi Province.

 

View video via Facebook: Nithed CMRU-NithedShow

Thanks for the photos and news: Ajarn Polsaran Sanyathip


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com