คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Entrepreneurship Program delivering academic service to the areas of Community Enterprise Groups under Aomsin Yuwaphat Rakthin Project

        On 18 September 2019, students from the entrepreneurship program, Faculty of Management Sciences entered the area to carry out activities to develop the potential of the Sethi Ruea Thong Organic Farming Community Enterprise Group under Aomsin Yuwaphat Rakthin Project at Saluang Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com