คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Personality for workers and the way to work after graduation

            The collaboration between Faculty of Management Sciences and establishment in Marriott chain organizes the training activities about personality for workers and the way to work after graduated to the 4th year students with Director of Human Resources Marriot International team as speakers. The activity aims to develop all-around skills for students as well as the opportunity to recruit graduate students to work with hotels chain in various regions. The event was held on August 28, 2019, on the 15th floor meeting room, 90 years building, Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com