คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences congratulates to the students who have won the 2D Animation Production Contest

            Faculty of Management Sciences congratulates to Mr.Natthawut Moitila, student from Department of Business Computer, who received award of promoting art and culture from production of 2D Animation Contest on the topic of “New generation with the use of palm trees - betel conservation and inheritance with work of art and culture”. And Mr.Phurin Morinaka, student from Department of Communication Arts, who received a creative award on 20 August 2019 at the Aueng Sai Man Phra-In meeting room. Phra Thep Rattanaratsuda Building, Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com