คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


MOU signing ceremony between BTC, the National Advisory Network Association and Prosoft Comtech Co., Ltd.

            On 26 July 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of Faculty of Management Sciences together with the Board of Directors of Business Center Training (BTC) have signed an academic cooperation agreement between BTC, the National Advisory Network Association and Prosoft Comtech Co., Ltd. The MOU aims to provide cooperation in promoting academic and research development, academic training, and the use of accounting software for teaching and learning within the faculty of Management Sciences. The event was held at Event 1 room, Dusit Princess Chiang Mai Hotel, Chiang Mai.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com