คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Meeting to discuss the implementation of the Educational Cooperation Agreement

            On 10 July 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences lead the management team, faculty and executive representatives attended the meeting to make Memorandum of Understanding (MOU) with Mr. Aswin Pankaew, Human Resources Manager, Big C Supercenter Public Company Limited at Aueng Sampao-Ngam meeting room, 2nd floor, Faculty of Management Sciences.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com