คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Establish academic cooperation network between university and domestic training center

            Asst. Prof. Dejawit Nilwan , Dean of the Faculty of Management Science presided over the opening of an MOU signing ceremony that will create an academic network and cooperation between university and domestic organizations on July 19, 2019 at Chiang Mai Grand View Hotel. This events aim to create cooperation between Faculty of Management Science, Chiang Mai Rajabhat University and various government and private organizations that will support the internship program and encourages students to gain knowledge and get professional skills before starting a career after graduation.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com