คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences congratulates to Management Program students (Transfer Course) who received 1st runner-up award in Creative Initiation Activities





            July 11, 2019. Assoc. Prof. Dr. Praphan Thumachai, Acting President presented awards to Management Program students (Transfer Course), the first runner up of Creative Initiation Activities 2019. Meanwhile, Asst. Prof. Thawatchai Boonmee, Vice Dean, Faculty of Management Sciences and Ajarn Polsaran Satayathip, Head of the Communication Arts Department joined to congratulate in the Wai Kru -Baisri Soo Kwan Ceremony of new students in 2019 at Thipangkorn Ratsamichote Auditorium Chiang Mai Rajabhat University, Mae Rim Campus.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com