คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The Japanese Language course 2019 orientation

 

Dr. Orakanya Kanjanatarakul, Associate Dean for Student Affairs, Faculty of Management Sciences lead students, taking the Japanese Language course 2019 (1 month) at Higashikawa Town, Hokkaido, Japan during 7th May to 7th June, 2019, to meet Asst.Prof. Dejawit Nilwan, Dean Faculty of Management Sciences for orientation and receiving financial support on 26 April, 2019.

There are 3 students from the Faculty of Management Science and 1 student from the Faculty of Humanities as follows:

  1. Mr. Pakorn Kunasri                        Third year student      Business Computer program
  2. Mr. Phassakorn Itsuwannakun      Third year student      Business Computer program
  3. Mr. Kiadtisak Bunkhasae               Third year student      Business Computer program
  4. Mr. Pongsiri Pingsusan                  Third year student      Japanese Program

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com