คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS join MOU Signing Ceremony between CMRU and Zhejiang Yuexiu University of Foreign Language, China

On 29 April, 2019 Assoc.Prof.Prapan Thumachai,Ed.D., Acting President Chiang Mai Rajabhat University welcomed  Board of Directors and has signed MOU between CMRU and Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, China at CMRU Council meeting hall.

The MOU aims to support learning language and culture both short and long courses by Asst. Prof. Dr. Pathamarat Nakanitanon, Vice President for International Affairs along with Asst. Prof. Dr. Anuwat Srikaew Dean, Faculty of International College, Asst. Prof. Dechawit Nilwan, Dean, Faculty of Management Science, Dr. Paweena Kosito Director Of International Affairs Office administrators and  professors of CMRU.

 

 


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com