คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Dummy business project E-SPORT League for Unity BCOM CMRU

Dummy business project E-SPORT League for Unity BCOM CMRU
Assistant Professor Dejawit Nilwan, Dean FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES, presided over the opening ceremony Dummy business project E-SPORT League for Unity BCOM CMRU which was organized by students of business computer major (Special program) on March, 31 2019 at Meeting room 15 floor, 90 years building. There were more than 32 participants and the winner is the KIMAKIRA team.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com